آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 26، طبقه سوم، کد پستی : 1514753914

            تلفن: 88515015 21 98+                 فکس: 88759760 21 98+                شماره پیامکی: 1000005015