گواهینامه ها
گواهینامه نظام آراستگی محیط کار : 5S
گواهینامه پایش رضایت مشتریان 2012 : 10004 Iso
گواهینامه استاندارد کیفی 2008 : 9001 Iso
گواهینامه زیست محیطی 2004 : 14001 Iso
گواهینامه ایمنی و بهداشت حرفه ای 2007 : 18001 Iso

آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 26، طبقه سوم، کد پستی : 1514753914

            تلفن: 88515015 21 98+                 فکس: 88759760 21 98+                شماره پیامکی: 1000005015